Vår dröm är att förändra Sverige genom
att skapa möten mellan människor

Träffa en kompis
Se filmen

“Kompisrelationerna ger ett ömsesidigt utbyte som vidgar perspektiv, minskar språkbarriärer och bryter fördomar.”

— Pegah Afsharian & Natassia Fry, grundare

Läs mer om vår vision

Jobbar du på en kommun? På Kompis Sverige stöttar vi kommuner i integrationsarbetet.

Läs mer om kommunsamarbete

Som deltagare i Kompis Sverige får du tillgång till aktiviteter. Det är frivilligt och alltid gratis.

Se alla aktiviteter

Stöd Kompis Sverige

Skicka ditt bidrag till 1230972448

Kompis Sverige är en ideell icke-vinstdrivande organisation