På Kompis Sverige bedriver vi ett antal olika utvecklingsprojekt som alla syftar till att skapa möten mellan människor. Projekten stödjer på olika sätt vår vision om ett samhälle där alla deltar på lika villkor och känner tillit till varandra.

Målsättningen är alltid att projekten ska kunna bli en del av Kompis Sveriges ordinarie verksamhet, förutsatt att vi ser att arbetet ger önskat resultat och har förutsättningar för att kunna bedrivas långsiktigt.

Redo att bli kompis?

Anmäl dig här