Kompis Sverige grundades 2013 av kompisarna Pegah Afsharian och Natassia Fry. De hade en dröm om att öppna upp Sverige genom möten mellan människor. De ville skapa en långsiktig organisation som byggde på jämlika möten och ett ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenhet.

Vår vision

Vår vision är ett inkluderande samhälle där alla deltar på lika villkor och känner tillit till varandra.

Kompis Sverige skapar meningsfulla möten mellan nya och etablerade svenskar, och ökar därmed deltagarnas kunskap om och förståelse för varandra.

Kompisrelationerna ger ett ömsesidigt utbyte som vidgar perspektiv, minskar språkbarriärer och bryter fördomar.  Genom att skapa vänskapsrelationer på individnivå ges nödvändiga förutsättningar för ett väl fungerande och mångkulturellt samhälle – ett Sverige där gränserna mellan etablerade och nya svenskar suddas ut.

Vår värdegrund

Kompis Sveriges värdegrund kännetecknas av fyra kärnvärden eller vägledande principer.

Dessa ska genomsyra hela verksamheten, vara vägledande för organisationens utveckling och tjäna som riktlinjer i det dagliga arbetet.

Öppenhet

Kompis Sverige ser öppenhet som en central del i samhällets utveckling. Vi drivs av en nyfikenhet och lust att lyssna mer, lära oss mer och förstå mer. Genom att vara öppna mot varandra skapar vi också förutsättningar för att kunna förstå och inkludera varandra.

Ömsesidighet

Kompis Sverige anser att ömsesidighet är en nyckel i såväl kompisrelationer som partnerskap och samarbeten. Vi ser på social integration som en process som bygger på ett ömsesidigt utbyte där man lär sig av varandra.

Lösningsfokus

Kompis Sverige erkänner de problem som finns i samhället men väljer att fokusera på lösningarna. Istället för att fastna i diskussioner kring de utmaningar som finns lägger vi vår kraft på att utveckla lösningar som kan förebygga nya problem. Vi tror på att lyfta fram de goda exemplen.

Långsiktighet

Kompis Sverige har en vision om ett inkluderande samhälle. För att nå det krävs det långsiktiga lösningar. Vi vet att samhällsförändringar tar tid och kräver uthållighet. Detta präglar vårt arbete med såväl deltagare som samarbetspartners.

Styrning och kontroll

Kompis Sverige är medlemmar av Giva Sverige och följer därmed deras kvalitetskod för styrning och rapportering. Det innebär bland annat att vi löpande uppdaterar ett antal styrdokument och instruktioner som gäller vår verksamhet.

Redo att bli kompis?

Anmäl dig här