På Kompis Sverige älskar vi samarbeten. Vi är övertygade om att alla samhällssektorer kan och behöver bidra till ett mer inkluderande samhälle. Vi samarbetar därför med ett antal partners som delar våra värderingar och vår vision såväl både offentlig och privat sektor samt civilsamhället.

 

Genom att samarbeta med Kompis Sverige bidrar er organisation till flera av FNs globala mål för hållbar utveckling.

FÖRETAG &
ORGANISATIONER

Vi jobbar gärna tillsammans med företag och andra organisationer som vill hjälpa oss att nå ännu fler. Det kan handla om att engagera personalen i integrationsarbete,  pro-bono-samarbeten eller gemensamma kampanjer. Så länge ni delar vår vision och våra värderingar är vi alltid intresserade av att hitta samarbeten byggda på ömsesidighet och långsiktighet.

Ett partnerskap med Kompis Sverige innebär:

  • Att ni bidrar konkret och mätbar samhällsnytta genom att stödja Kompis Sveriges arbete
  • Att vi tillsammans lyfter värdet av mångfald och inkludering i hela samhället
  • Möjlighet till enkelt och flexibelt medarbetarengagemang
  • Möjlighet till engagerande och storybaserad kommunikation
  • Möjlighet till gemensamma aktiviteter och utvecklingsprojekt

Kontakta Natassia Fry om du vill veta mer om hur ett skräddarsytt partnerskap kan se ut.

FÖRETAG & ORGANISATIONER
VI SAMARBETAR MED

KOMMUNER &
OFFENTLIG SEKTOR

Kompis Sverige har sedan starten 2013 haft ett tätt samarbete med kommuner och offentlig sektor. Vi kompletterar kommunens egna insatser för integration med ett mer individanpassat arbetssätt där nya svenskar i kommunen på olika sätt ges möjlighet att träffa etablerade svenskar för att öva svenska och öka sitt sociala nätverk. Under åren har vi framgångsrikt bedrivit verksamhet i samverkan med över 40 kommuner och flera av våra nuvarande samarbetskommuner har varit med sedan starten.

Sedan 2020 samarbetar Kompis Sverige med ett flertal regioner, bland annat för att erbjuda kompisprogrammet samt Språkcafé Online i samarbete med biblioteken i regionerna.

Kontakta Natassia Fry om du vill veta mer om hur Kompis Sverige kan bidra till integrationsarbetet i er kommun.

KOMMUNER OCH REGIONER
SOM SAMARBETAR MED KOMPIS SVERIGE