På Kompis Sverige älskar vi samarbeten. Vi är övertygade om att alla samhällssektorer kan och behöver bidra till ett mer inkluderande samhälle. Genom att samarbeta med Kompis Sverige bidrar er organisation till flera av FNs globala mål för hållbar utveckling ✌️

Företag & Organisationer

Affärsutveckling och samhällsnytta

Tillsammans utvecklar vi strategiska, konkreta samarbeten och skapar möten som driver utvecklingen framåt!

Kompis Sverige erbjuder en unik möjlighet till värdebyggande partnerskap mellan kommersiella och ideella organisationer med bultande hjärtan för hållbarhet och socialt ansvar! Genom våra strategiska partnerskap skapar vi en gemensam plattform för att generera affärsnytta, bygga starka varumärken och positiv förändring i samhället.

Vi ser kraften i att förena organisationer och människor från olika kulturer. Vi är experter på meningsfulla möten där olikheter firas och inkludering främjas. I våra partnerskap skapas en rikedom av insikter, erfarenheter och kompetens som berikar individer, organisationer och samhället.

Ett partnerskap med Kompis Sverige ger tillgång till en dedikerad och passionerad grupp människor som brinner för socialt ansvar, mångfald och inkludering. Genom oss kan du nå tusentals människor från över 140 länder.

Kontakta Christina Gjerulf Branting om du vill veta mer om hur din organisation kan utvecklas genom ett samarbete med Kompis Sverige.

Kommuner & Offentlig sektor

Vi kompletterar insatser för integration

Kompis Sverige har sedan starten 2013 haft ett tätt samarbete med kommuner och offentlig sektor.

Vi kompletterar kommunens egna insatser för integration med ett mer individanpassat arbetssätt där nya svenskar i kommunen på olika sätt ges möjlighet att träffa etablerade svenskar för att öva svenska och öka sitt sociala nätverk. Under åren har vi framgångsrikt bedrivit verksamhet i samverkan med över 40 kommuner och flera av våra nuvarande samarbetskommuner har varit med sedan starten.

Sedan 2020 samarbetar Kompis Sverige med ett flertal regioner, bland annat för att erbjuda kompisprogrammet samt Språkcafé Online i samarbete med biblioteken i regionerna.

Kontakta Natassia Fry om du vill veta mer om hur Kompis Sverige kan bidra till integrationsarbetet i er kommun.

Efter 6 månader i Kompisprogrammet har
%
av nya svenskar utvecklat sin svenska
Efter 6 månader i Kompisprogrammet har
%
av nya svenskar ökat sin förståelse för, och känner sig mer som en del av, det svenska samhället
Efter 6 månader i Kompisprogrammet har
%
av etablerade svenskar ökat sin förståelse för andra kulturer och för hur det är att bygga upp ett nytt liv i Sverige
Efter 6 månader i Kompisprogrammet känner
%
av nya svenskar större gemenskap och är mer bekväma att umgås med etablerade svenskar

Redo att bli kompis?

Anmäl dig här