På Kompis Sverige älskar vi samarbeten.
Vi är övertygade om att alla samhällssektorer kan och behöver bidra till ett mer inkluderande samhälle. Vi samarbetar därför med ett antal partners som delar våra värderingar och vår vision såväl inom offentlig som privat sektor.
Här är några av de företag och organisationer vi jobbar med just nu:

     

FÖRETAG OCH ORGANISATIONER

Vi jobbar gärna tillsammans med företag och organisationer. Det kan handla om att engagera personalen i integrationsarbete, workshops för mer inkluderande arbetsplatser, pro-bono-samarbeten, gemensamma kampanjer eller olika typer av finansiellt stöd till vår verksamhet. Så länge ni delar vår vision och våra värderingar är vi alltid intresserade av att hitta samarbeten byggda på ömsesidighet och långsiktighet.

Kontakta Natassia Fry natassia.fry@kompissverige.se om du vill veta mer om hur ett skräddarsytt partnerskap kan se ut.

"Med Kompis Sveriges hjälp snabbar vi på integrationen och sparar därmed pengar. Vi skulle aldrig klara av att göra detta själva."

"Civilsamhället behövs verkligen här och ger ett otroligt mervärde för kommunens invånare."

Kommunanställda tjänstemänSvar från Kompis Sveriges årliga kommunenkät

KOMMUNER & OFFENTLIG SEKTOR

Kompis Sverige har sedan starten 2013 haft ett tätt samarbete med kommuner och offentlig sektor. Vi kompletterar kommunens egna insatser för integration med ett mer individanpassat arbetssätt där nya svenskar i kommunen på olika sätt ges möjlighet att träffa etablerade svenskar för att öva svenska och öka sitt sociala nätverk. Under åren har vi framgångsrikt bedrivit verksamhet i samverkan med över 20 kommuner och flera av våra nuvarande samarbetskommuner har varit med sedan starten.

Kontakta Natassia Fry natassia.fry@kompissverige.se om du vill veta mer om hur Kompis Sverige kan bidra till integrationsarbetet i er kommun.

Här är de kommuner vi jobbar med just nu:

KOMPISCERTIFIERA ER ARBETSPLATS

Kompiscertifieringen är ett initiativ som syftar till att företag och organisationer ska möjliggöra och underlätta för sina medarbetare att aktivt bidra till integrationen. Kompiscertifieringen kan jämföras med en friskvårdstimme och innebär att anställda ges möjlighet att ta ut minst en kompistimme i månaden för att umgås med en ny svensk på arbetstid.

Vill du veta mer om hur Kompiscertifieringen fungerar och hur ditt företag eller arbetsplats kan bli kompiscertifierad?
Hör av dig till Johan Bäckström

PRIVATPERSONER

Kompis Sverige är en förhållandevis liten organisation,
så varje bidrag gör stor skillnad.

Vi tar tacksamt emot din donation på
bankgiro 799-2837 eller Swish 123 563 64 10.

Vill du veta mer kontakta Natassia Fry