På Kompis Sverige älskar vi samarbeten. Vi är övertygade om att alla samhällssektorer kan och behöver bidra till ett mer inkluderande samhälle. Vi samarbetar därför med ett antal partners som delar våra värderingar och vår vision såväl både offentlig och privat sektor samt civilsamhället.

 

Genom att samarbeta med Kompis Sverige bidrar er organisation till flera av FNs globala mål för hållbar utveckling.

FÖRETAG &
ORGANISATIONER

Vi jobbar gärna tillsammans med företag och andra organisationer som vill hjälpa oss att nå ännu fler. Det kan handla om att engagera personalen i integrationsarbete,  pro-bono-samarbeten eller gemensamma kampanjer. Så länge ni delar vår vision och våra värderingar är vi alltid intresserade av att hitta samarbeten byggda på ömsesidighet och långsiktighet.

Ett partnerskap med Kompis Sverige innebär:

  • Att ni bidrar konkret och mätbar samhällsnytta genom att stödja Kompis Sveriges arbete
  • Att vi tillsammans lyfter värdet av mångfald och inkludering i hela samhället
  • Möjlighet till enkelt och flexibelt medarbetarengagemang
  • Möjlighet till engagerande och storybaserad kommunikation
  • Möjlighet till gemensamma aktiviteter och utvecklingsprojekt

Kontakta Natassia Fry om du vill veta mer om hur ett skräddarsytt partnerskap kan se ut.

FÖRETAG & ORGANISATIONER
VI SAMARBETAR MED

KOMMUNER &
OFFENTLIG SEKTOR

Kompis Sverige har sedan starten 2013 haft ett tätt samarbete med kommuner och offentlig sektor. Vi kompletterar kommunens egna insatser för integration med ett mer individanpassat arbetssätt där nya svenskar i kommunen på olika sätt ges möjlighet att träffa etablerade svenskar för att öva svenska och öka sitt sociala nätverk. Under åren har vi framgångsrikt bedrivit verksamhet i samverkan med över 20 kommuner och flera av våra nuvarande samarbetskommuner har varit med sedan starten.

Kontakta Natassia Fry om du vill veta mer om hur Kompis Sverige kan bidra till integrationsarbetet i er kommun.

SAMARBETSKOMMUNER

BIBLIOTEKS-
SAMARBETEN

BIBLIOTEK

Sedan 2020 har Kompis Sverige hittat ett sätt att kunna jobba mer lokalt genom samarbeten med bibliotek. Under corona-pandemin blev det allt klarare att behovet av möten mellan människor och att få träna svenska bara växte. Samtidigt som allt fler SFI-skolor blev digitala och fysiska mötesplatser var tvungna att stänga. Kompis Sverige tog då fram ett koncept av Språkcafé Online via appen Zoom för att kunna möta detta behov och ge biblioteken en möjlighet att fortsätta vara denna viktiga mötesplats, men online.

Språkcafé Online bidrar till att nya och etablerade svenskar kan mötas, utbyta erfarenheter och ges möjlighet till att skapa en känsla av tillhörighet till varandra och sin ort, samtidigt som språkutvecklingen i svenska språket går framåt.

Under 2020 och 2021 har vi och har haft samarbeten med Partille bibliotek, Forumbiblioteken i Nacka, Hultsfreds bibliotek, Högsbys bibliotek , Lidköpings bibliotek, Karlskoga bibliotek, Kalmars Folkbibliotek, Bibliotek VärmlandVännäs kommun  och Nordmalings bibliotek.

Kontakta Natassia Fry om ni som bibliotek eller förening vill samarbeta med oss.