Press & Nyheter
27 oktober 2023

En modern folkrörelse för inkludering är skyddet mot utanförskap och parallellsamhällen

En modern folkrörelse för inkludering är skyddet mot utanförskap och parallellsamhällen
Tillsammans med sex andra organisationer tar Kompis Sverige nu initiativ till en folkrörelse för inkludering. Detta gör vi genom ett gemensamt upprop på Altinget.

Vårt samhälle går igenom en av sina största prövningar i modern tid. Själva fundamentet i samhällsbygget, tilliten, är i gungning. Tillit tar lång tid att bygga upp, men kan raseras på en sekund. Därför måste den vårdas och värnas varje dag. Om denna tillit inte finns och om alla inte blir inkluderade i samhällsgemenskapen så riskerar människor att söka andra gemenskaper och bygga parallella samhällsstrukturer.

De bakomliggande orsakerna till det vi upplever just nu är många. Efterklokheten lika så. Sällan har så många påstått sig ”sett det komma” men ändå inte gjort något. Det enda det tycks finnas fullständig enighet om är att vi för längesen borde lyssnat på Carin Götblad, polismästare vid NOA. Hon efterlyser en modern folkrörelse för inkludering som en del av lösningen på de problem vi ser. Vi som undertecknat denna text svarar nu med en gemensam och stark röst; Vi är den folkrörelsen!

Vi är en samling organisationer som alla grundats och vuxit under det dryga decennium som gått sedan varningsklockorna började ringa. Som så ofta i historien går det civila samhället före i att utveckla och skala upp nytänkande lösningar på de problem som det offentliga inte förmår att lösa på egen hand. Vi har gjort det i en tid när satsningar på det förebyggande arbetet gradvis har skurits ned. Vi har överlevt projektifieringen av civilsamhället och lyckats bygga långsiktiga lösningar trots att de ekonomiska förutsättningarna blivit alltmer kortsiktiga.

Varje år bidrar vi till hundratusentals möten mellan människor som genom våra olika verksamheter förbättrar sin psykiska och fysiska hälsa, får öva svenska i vardagen, ökar sin delaktighet och förståelse för samhället samt bygger tillit till andra och därmed också till samhället i stort.

Vi är sprungna ur en övertygelse om betydelsen av mötet mellan människor för att bygga samhällsgemenskap. Vi finns över hela landet, är öppna för alla, erbjuder all vår verksamhet kostnadsfritt för deltagarna och ställer inte krav på medlemskap för att få ta del av verksamheten. Vi är helt enkelt den moderna, professionella och resurseffektiva folkrörelsen för inkludering som efterfrågas.

Nu bjuder vi in er, alla ni som sett det komma och ni som inte sett det. Ni som vill vara en positiv kraft för förändring och som inser att den som inte är en del av lösningen riskerar att bli en del av problemet. Det är aldrig för sent att börja göra rätt saker. Det finns alltid en framtid att satsa på, men vi kan inte vänta ytterligare 10 år. Vi måste börja NU!

Den folkrörelse vi ser framför oss är större än oss som organisationer och det arbete vi gör varje dag för att underlätta för engagemang och möten. En folkrörelse för inkludering handlar också om alla de möten som sker i vardagen. Det är en rörelse där vi lyfter blicken och möter den som är en främling istället för att titta bort, där ett enkelt ”Hej!” och ett vänligt leende är normen snarare än undantaget.

Det handlar om skolor och arbetsplatser som inte bidrar till att förstärka segregationen. Som inte nöjer sig med att ha en mångfald utan aktivt arbetar med inkludering. Om ett föreningsliv som vågar tänka och pröva nytt för att nå och på riktigt inkludera nya målgrupper som förenas med de som redan är med.

Det handlar också om dig. Vi är över 10 miljoner människor i detta land och vi kan alla göra något för att bidra till ett mer inkluderande samhälle. Vet du inte hur du ska börja? Hör av dig till någon av våra organisationer så gör vi det tillsammans!

Johan Bäckström, verksamhetschef, Kompis Sverige
Emma Jangö, verksamhetschef, Hej Främling
Thomas Kanestad, generalsekreterare, En Frisk Generation
Anja Nordenfelt, grundare, Mamma United,
David Mathiasson, verksamhetsledare, Fritidsbanken
Petra Lindberg, verksamhetschef, Nema Problema
Staffan Norin, ordförande, Vän i Umeå

Redo att bli kompis?

Anmäl dig här