För oss på Kompis Sverige är det viktigt att kunna visa resultat av vår verksamhet. Att det vi gör faktiskt gör skillnad för såväl individer som för samhället.

Vi lägger mycket tid och engagemang i att säkerställa effekten av vårt arbete inom våra olika verksamhetsområde. I allt vi gör strävar vi efter att deltagarna ska utvecklas mot Kompis Sveriges fyra mål.

Språk

Genom deltagande i Kompis Sveriges verksamhet får nya svenskar möjlighet till informell och funktionell språkträning genom kontakt och dialog med personer som behärskar svenska språket.

Nätverk

Genom kontakt med personer som inte annars ingår i ens vanliga nätverk får både nya svenskar och etablerade svenskar möjlighet till nya kunskaper och nya perspektiv i vardagen. För nya svenskar är ett utökat nätverk av etablerade ett sätt att öka chanserna till arbete.

Delaktighet

En viktig del i byggandet av ett demokratiskt samhälle är alla människors delaktighet. Deltagare i Kompis Sveriges verksamhet får ökad kunskap och förståelse för andra människor och vårt gemensamma samhälle. Det ger en ökad känsla av tillhörighet och möjlighet till delaktighet.

Tilit

Misstro och fördomar beror ofta på okunskap och avsaknad av egna positiva erfarenheter av människor man inte annars träffar. Deltagandet i Kompis Sveriges verksamhet ökar tilliten mellan människor genom ökad kunskap om andra och byggandet av ömsesidiga relationer.

För mig betyder det ett verktyg som skapar möjlighet att integreras i det svenska samhället genom att lära sig språket, träffa svenska människor och lära sig om deras kultur.

Ny svensk kvinna, 39 år

Jag och P har inte bara roligt ihop och är goda vänner. Vi har blivit familj. Hennes son kallar oss mormor och morfar. Jag är mycket tacksam över matchningen som verkligen gjort mitt liv rikare.

Etablerad kvinna, 50 år
Efter 6 månader i Kompisprogrammet har
%
av nya svenskar utvecklat sin svenska
Efter 6 månader i Kompisprogrammet har
%
av nya svenskar ökat sin förståelse för, och känner sig mer som en del av, det svenska samhället
Efter 6 månader i Kompisprogrammet har
%
av etablerade svenskar ökat sin förståelse för andra kulturer och för hur det är att bygga upp ett nytt liv i Sverige
Efter 6 månader i Kompisprogrammet känner
%
av nya svenskar större gemenskap och är mer bekväma att umgås med etablerade svenskar

RAPPORTER

Vi delar gärna med oss av våra resultat och insikter från verksamhet och projekt. Nedan finns ett antal rapporter som vi sammanställt.

Redo att bli kompis?

Anmäl dig här