Så gör vi skillnad

För oss på Kompis Sverige är det viktigt att kunna visa resultat av vår verksamhet. Att det vi gör faktiskt gör skillnad för såväl individer som för samhället. Därför lägger vi mycket tid och engagemang i att säkerställa effekten av vårt arbete inom våra olika verksamhetsområde.
I allt vi gör strävar vi efter att deltagarna ska
utvecklas mot Kompis Sverige fyra mål

Språk

Genom deltagande i Kompis Sveriges verksamhet får nya svenskar möjlighet till informell och funktionell språkträning genom kontakt och dialog med personer som behärskar svenska språket.

Nätverk

Genom kontakt med personer som inte annars ingår i ens vanliga nätverk får både nya svenskar och etablerade svenskar möjlighet till nya kunskaper och nya perspektiv i vardagen. För nya svenskar är ett utökat nätverk av etablerade ett sätt att öka chanserna till arbete.

Delaktighet

En viktig del i byggandet av ett demokratiskt samhälle är alla människors delaktighet. Deltagare i Kompis Sveriges verksamhet får ökad kunskap och förståelse för andra människor och vårt gemensamma samhälle. Det ger en ökad känsla av tillhörighet och möjlighet till delaktighet.

Tillit

Misstro och fördomar beror ofta på okunskap och avsaknad av egna positiva erfarenheter av människor man inte annars träffar. Deltagandet i Kompis Sveriges verksamhet ökar tilliten mellan människor genom ökad kunskap om andra och byggandet av ömsesidiga relationer.

Vi följer de deltagare som kompismatchas under sex månader och mäter individernas utveckling genom utvärderingar och självskattning. Resultaten nedan baseras på svar från 451 nya och 474 etablerade svenskar som fick en kompis under 2020.

Genom sitt deltagande i Kompis Sverige utvecklas
nya svenskar inom flera viktiga områden

85%

av nya svenskar uppger att de har förbättrat sin svenska och känner sig mer trygga att prata med nya personer.

80%

av nya svenskar har ökat sin förståelse för och känner en större delaktighet i det svenska samhället.

83%

av nya svenskar uppger att de känner sig mer bekväma att umgås med etablerade svenskar.

Etablerade svenskar ökar sin förståelse för nya svenskar och deras situation

79%

av etablerade svenskar har fått en bättre förståelse om andra hur det kan vara att bygga upp ett liv i Sverige.

81%

av etablerade svenskar har fått bättre förståelse för andra kulturer. 

"Kompis Sverige betyder för mig många kompisar som står omkring mig och sträcker ut en hjälpande hand vilken stund som helst. Kompis Sverige kollar inte på mina etnicitet, nation, modersmål och utseende. Den vill bara hjälpa och anpassa mig till ett samhälle och visa vad roligt man kan tillbringa sin fritid. Tack vare Kompis Sverige har jag fått många kompisar och förbättrat mitt svenska.”

Ny svensk kvinna, 33 år, Sollentuna

"Kompis Sverige har öppnat upp en ny värld för mig! Jag har träffat människor jag aldrig skulle ha gjort annars. Man blir jätteglad när man har träffat sin kompis och varit på
en Kompis Sverige-aktivitet!”

Etablerad svensk kvinna, 36 år, Solna

"Vi har två nya kompisar från Kompis Sverige, det är mycket bra. När vi kom hit visste vi ingenting om svenska traditioner, nu vet vi mer om Sverige och det var bra med Kompis Sverige. Vi har besökt många nya platser, när vi sågs senaste gången spelade vi biljard tillsammans."

Ny svensk man, 32 år, Botkyrka

RAPPORTER

 

Vi delar gärna med oss av våra resultat och insikter från verksamhet och projekt. Nedan finns ett antal rapporter som vi sammanställt.