Så gör vi skillnad

För oss på Kompis Sverige är det viktigt att kunna visa resultat av vår verksamhet. Att det vi gör faktiskt gör skillnad för såväl individer som för samhället. Därför lägger vi mycket tid och engagemang i att säkerställa effekten av vårt arbete inom våra olika verksamhetsområde.
I allt vi gör strävar vi efter att deltagarna ska
utvecklas mot Kompis Sverige fyra mål
Vi följer de deltagare som kompismatchas under sex månader och mäter individernas utveckling genom utvärderingar och självskattning. Resultaten nedan baseras på svar från 258 nya och 124 etablerade svenskar som fick en kompis under 2019.

Genom sitt deltagande i Kompis Sverige utvecklas
nya svenskar inom flera viktiga områden

82%

av nya svenskar uppger att de har förbättrat sin svenska.

85%

av nya svenskar uppger att de har fått bättre förståelse för det svenska samhället.

78%

av nya svenskar uppger att de känner sig mer som en del av det svenska samhället.

Etablerade svenskar ökar sin förståelse för nya svenskar och deras situation

89%

av etablerade svenskar har fått en bättre förståelse om andra hur det kan vara att bygga upp ett liv i Sverige.

90%

av etablerade svenskar har fått bättre förståelse för andra kulturer. 

"Kompis Sverige betyder för mig många kompisar som står omkring mig och sträcker ut en hjälpande hand vilken stund som helst. Kompis Sverige kollar inte på mina etnicitet, nation, modersmål och utseende. Den vill bara hjälpa och anpassa mig till ett samhälle och visa vad roligt man kan tillbringa sin fritid. Tack vare Kompis Sverige har jag fått många kompisar och förbättrat mitt svenska.”

Ny svensk kvinna, 33 år, Sollentuna

"Kompis Sverige har öppnat upp en ny värld för mig! Jag har träffat människor jag aldrig
skulle ha gjort annars. Man blir jätteglad när man har träffat sin kompis och varit på
en Kompis Sverige-aktivitet!”

Etablerad svensk kvinna, 36 år, Solna

"Vi har två nya kompisar från Kompis Sverige, det är mycket bra. När vi kom hit visste vi ingenting om svenska traditioner, nu vet vi mer om Sverige och det var bra med Kompis Sverige. Vi har besökt många nya platser, när vi sågs senaste gången spelade vi biljard tillsammans."

Man, 32 år, Botkyrka

RAPPORTER

 

Vi delar gärna med oss av våra resultat och insikter från verksamhet och projekt. Nedan finns ett antal rapporter som vi sammanställt.