Så gör vi skillnad

För oss på Kompis Sverige är det viktigt att kunna visa resultat av vår verksamhet. Att det vi gör faktiskt gör skillnad för såväl individer som för samhället. Därför lägger vi mycket tid och engagemang i att säkerställa effekten av vårt arbete inom våra olika verksamhetsområde.
I allt vi gör strävar vi efter att deltagarna ska utvecklas mot Kompis Sverige fyra mål

Språk

Genom deltagande i Kompis Sveriges verksamhet får nya svenskar möjlighet till informell och funktionell språkträning genom kontakt och dialog med personer som behärskar svenska språket.

Nätverk

Genom kontakt med personer som inte annars ingår i ens vanliga nätverk får både nya svenskar och etablerade svenskar möjlighet till nya kunskaper och nya perspektiv i vardagen. För nya svenskar är ett utökat nätverk av etablerade ett sätt att öka chanserna till arbete.

Delaktighet

En viktig del i byggandet av ett demokratiskt samhälle är alla människors delaktighet. Deltagare i Kompis Sveriges verksamhet får ökad kunskap och förståelse för andra människor och vårt gemensamma samhälle. Det ger en ökad känsla av tillhörighet och möjlighet till delaktighet.

Tillit

Misstro och fördomar beror ofta på okunskap och avsaknad av egna positiva erfarenheter av människor man inte annars träffar. Deltagandet i Kompis Sveriges verksamhet ökar tilliten mellan människor genom ökad kunskap om andra och byggandet av ömsesidiga relationer.

Utveckling nya svenskar efter
sex månader i Kompisprogrammet

82

har utvecklat sin svenska genom sitt deltagande i Kompisprogrammet 

66

har breddat sitt sociala nätverk genom att etablera en varaktig kompisrelation och har lärt känna fler etablerade svenskar genom sin kompis.

82

har ökat sin förståelse för, och känner sig mer som en del av, det svenska samhället.

78

känner större gemenskap och är mer bekväma att umgås med
etablerade svenskar
.

Utveckling etablerade svenskar efter
sex månader i Kompisprogrammet

51

har breddat sitt sociala nätverk genom att etablera en varaktig kompisrelation och har lärt känna fler nya svenskar
genom sin kompis
 

80

har ökat sin förståelse för andra kulturer och för hur det är att bygga upp
ett nytt liv i Sverige
.

59

känner större gemenskap och är mer bekväma att umgås med
nya svenskar
.

”Hon är en fantastisk person som
inspirerar mig mycket. Vi har blivit
nära vänner och min son har blivit
kompis med hennes yngsta son”

Kvinna, 41 år, Stockholm

"Kompis Sverige har öppnat upp en ny värld för mig! Jag har träffat människor jag aldrig skulle ha gjort annars. Man blir jätteglad när man har träffat sin kompis och varit på
en Kompis Sverige-aktivitet!”

Kvinna, 36 år, Solna

”Hon är den bästa som har hänt i mitt
liv när det gäller att kunna prata och
förstå svenska. Jag har fått mycket
mer självförtroende att våga ta
kontakt med svenskar.”

Kvinna, 64 år, Malmö

RAPPORTER

 

Vi delar gärna med oss av våra resultat och insikter från verksamhet och projekt. Nedan finns ett antal rapporter som vi sammanställt.