Bli medlem

Kompis Sverige är en ideell förening med en vision om ett samhälle där alla deltar på lika villkor och känner tillit till varandra.

Föreningen har som ändamål att bedriva integrationsverksamhet samt med särskild målsättning att:

  • Främja mellanmänskliga kontakter
  • Verka för social och kulturell rättvisa och människors lika värde

Föreningen är öppen för alla fysiska och juridiska personer. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När ansökan om medlemskap har inkommit och eventuell medlemsavgift är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen.

Mer information om medlemskap finns i Kompis Sveriges stadgar.

Medlemskapet är frivilligt och är inte ett krav för deltagande i aktiviteter eller för att bli matchad med en kompis.

Vill du bli medlem i Kompis Sverige? Fyll i medlemsansökan

Redo att bli kompis?

Anmäl dig här