FNs globala hållbarhetsmål

Genom att samarbeta med Kompis Sverige så bidrar er organisation till flera av FNs globala mål för hållbar utveckling. Nedan kan ni läsa mer om vilka mål vi arbetar med samt på vilket sätt.

Att ha en kompis, ett socialt kontaktnät och att tillhöra ett sammanhang får positiva effekter på både psykisk och fysisk hälsa. 

Genom att få en svensktalande kompis ges möjligheter att öva svenska i vardagen som ett stöd och komplement till mer formell språkutbildning.

Språk och nätverk är viktiga faktorer för att kunna delta i samhället på lika villkor. Att bryta ojämlikhet förutsätter också ett aktivt arbete med inkludering.

Tilliten i lokalsamhället påverkas positivt av att människor med olika bakgrund möts och lär känna varandra.

När människor med olika bakgrund möts ökar kunskapen om och förståelsen för varandra. Det bidrar till fredliga och inkluderande samhällen.

Kompis Sverige samarbetar med såväl privat som offentlig sektor och övriga civilsamhället för att hitta lösningar på samhällsutmaningar.

Redo att bli kompis?

Anmäl dig här