Möt: vår volontär Petter Ljunggren

Den som har följt Kompis Sverige under en tid har med stor sannolikhet sett hans namn nämnas vid ett flertal tillfällen. Men vem är det egentligen vi talar om när vi pratar om Petter?

Petter Ljunggren är sedan drygt ett år tillbaka ett välkänt ansikte för många av våra deltagare i Stockholmsområdet. Han kontaktade Kompis Sverige på eget initiativ för att kolla hur han med sin bakgrund och specifika expertis kunde bidra till verksamheten. Idag guidar han museiutställningar på framför allt Historiska museet och museet Vrak – Museum of Wrecks, håller stadsvandringar, besöker våra öppna mötesplatser och berättar om svensk historia för våra deltagare. Vi satte oss ner för att lära känna Petter ännu bättre. Vi frågade om hans drivkrafter och upplevelser av att engagera sig i Kompis Sverige samt vad han tror att historia, berättelser och samtal kan spela för roll i integrationen.

Hur det hela började

Under sitt yrkesliv har Petter arbetat som lärare i både musik och historia. Efter cirka 20 år som lärare bytte han riktning och började jobba som pedagog på museer runt om i Stockholm. Förutom detta har han även skrivit läroböcker om svensk historia samt varit aktiv med att förmedla, berätta och samtala om Sveriges historia i olika sammanhang.  

När Petters uppdrag på museer minskade efter pensioneringen kände han att han gärna skulle fortsätta dela med sig av den kunskap han besitter. Efter att ha hittat Kompis Sverige beslöt han sig för att skicka i väg ett mejl för att kolla på vilket sätt han kunde bidra. Nu har han blivit en värdefull del av Kompis Sveriges verksamhet.  

“Jag har hela tiden hållit på med att förmedla, berätta och samtala i olika pedagogiska sammanhang.” 

Stadsvandringar, vikingar och att ta sig in till stan

Under det dryga året som Petter varit aktiv som volontär har han blivit ett bekant ansikte för många av Kompis Sveriges deltagare. Han har regelbundet varit guide på museibesök och stadsvandringar i Stockholm. Stadsvandringarna kan bidra till att de som kommit till Stockholm får en större förståelse för sin stad, vilka platser och byggnader som finns där och vad det är för en stad man bor i, berättar Petter. Han anser att dessa stadsvandringar och museibesök kan bryta en isolering och göra det lättare för människor att orientera sig i Stockholm. Att ta sig in till innerstan kan vara ett väldigt stort steg för många och dessa evenemang kan underlätta den processen, berättar Petter. 

Utöver detta besöker även Petter våra öppna mötesplatser där han berättar och samtalar om Sveriges historia men även tar upp viktiga samhällsfrågor i dagens Sverige. Då träffar han ofta samma deltagare flera gånger och får då en chans att kunna prata väldigt detaljerat om hur Sverige växt fram till det samhälle vi har idag och hur det fungerar. Petter uttrycker även att Sveriges historia i många fall är kopplat till andra länder varifrån nya svenskar kommer ifrån. Ett sådant exempel är vikingatiden, vilket är ett återkommande samtalsämne på hans aktiviteter. ”Många som flyttat till Sverige har hört talas om detta men vet inte så mycket om det”, säger Petter. Vikingarna reste även runt stora delar av världen. På Historiska museet finns till exempel vikingatida föremål som Petter kan visa och säga “Detta kommer från ditt land”, vilket brukar bli väldigt spännande och uppskattat.

Utmaningar och glädjeämnen

När vi frågar vilka utmaningar Petter har stött på nämner han den varierande språknivån hos deltagarna – det kan vara knepigt att anpassa innehållet av aktiviteten så att alla ska få en så bra upplevelse som möjligt. Han är van vid att formulera sig enkelt för att nå fram till en publik.

Vi undrar även vad Petter anser är det roligaste och mest givande med sitt uppdrag. Svaret är enkelt: mötet med alla människor. För Petter är dessa möten inte bara någonting som är nödvändigt för en lyckad integration utan även någonting som är väldigt berikande. Han imponeras av hur roligt det är att träffa deltagare som färdats långa vägar för att delta på aktiviteterna. 

”Det är ju fantastiskt, att det finns den här kraften hos nya svenskar som är härlig, tycker jag. Så att det finns många roliga tillfällen.” 

En insikt som blivit ännu tydligare för Petter som volontär hos Kompis Sverige är hur segregerat samhället är och hur nödvändigt det är att olika grupper får möta varandra. Han berättar hur stimulerande och lärorikt det är när man möter människor från andra kulturer och sedan faktiskt lär känna varandra och blir kompisar.  

Jag tror framför allt att jag kan bidra med att bryta en isolering. Att lotsa in i publika och offentliga sammanhang, som museer, eller gå runt i stan och berätta vad det är för byggnader här. Jag tror att det kan vara viktigt.  

Petters bidrag till Kompis Sverige och våra deltagare är inget annat än ovärderligt. Han är ett lysande exempel på att det finns många olika sätt som man kan engagera sig på – utifrån sina egna kunskaper, erfarenheter och intressen.

Intervjun med Petter är del av en serie där vi lyfter människorna som tillsammans med oss bygger upp Kompis Sverige. Ta gärna del av våra andra samtal:

Vill du engagera dig i Kompis Sverige? Anmäl dig för att bli kompis eller dra iväg ett mejl till oss med dina tankar och idéer: info@kompissverige.se.

Författare: Natascha Yli-Valkama
Red.: Marthina Sandberg

Redo att bli kompis?

Anmäl dig här