Arabisktalande projektmedarbetare på 20% till EU-finansierat projekt i Stockholm

Brinner du för att jobba med konkreta lösningar för att förebygga och bryta utanförskap? Trivs du i kontakten med människor och har förmågan att bygga relationer och tillit? Då vill vi höra från dig. 

Om projektet

Projektet jobbar med att ta fram fungerande skalbara lösningar för social integration, anpassade till kvotflyktingars speciella situation. Projektet löper mellan 2023 – 2025 och finansieras av Asyl- migrations- och integrationsfonden (AMIF). 

Projektet drivs genom ett iterativt arbetssätt och vi utvecklar och testar olika insatser i nära samarbete med såväl målgrupp som kommuner.  

Kompis Sverige vill med projektet bidra till att motverka att målgruppen hamnar i ett utanförskap och stärka målgruppens förmåga att vara mottagliga för de olika etableringsinsatser som de erbjuds. Projektet är strategiskt viktigt för Kompis Sverige utifrån sin potential att bidra till att förbättra det svenska mottagandet ur ett integrationsperspektiv. 

Om rollen som projektmedarbetare

Du arbetar med projektets genomförande. Det innebär att du framför allt arbetar målgruppsnära och genomför insatser ute på fält, samtidigt som du till viss del är delaktig i arbetet med att utveckla och bedriva samverkan med projektets olika parter. Vi tror att rollen passar bäst för den som studerar och vill ha ett meningsfullt extraarbete eller för den som har ett annat flexibelt arbete och som vill göra detta vid sidan av. 

I projektet finns en projektledare samt projektmedarbetare som kommer vara dina närmsta kollegor. En stor del av din arbetstid kommer spenderas ute i kommunerna i nära kontakt med målgruppen, men vissa delar kan genomföras hemifrån eller från Kompis Sveriges kontor på Södermalm i Stockholm. Visst kvälls- samt helgarbete kan förekomma. Resor kan också förekomma inom ramen för uppdraget. Exakta tider för när du ska arbeta sätts månadsvis tillsammans med projektledare. 

Exempel på några av arbetsuppgifterna

  • Bemanna öppna mötesplatser (”hubbar”), vara med på vissa sociala aktiviteter med målgruppen helgtid eller kvällstid (som gå på museum, evenemang, stadsvandring etc.), ta kontakt med målgruppen över telefon för att informera om kommande aktiviteter.
  • Ansvara för enkätutvärderingarna för den arabisktalande målgruppen, baseline, 6-mån och 12-mån (sker mestadels över telefon, vid behov i möte (vissa djupintervjuer).

Kvalifikationer

  • Du talar flytande arabiska och har goda kunskaper i svenska. 
  • Har ett starkt intresse för social inkludering och/eller mottagandet av nyanlända som reflekteras i form av studier, tidigare arbete eller ideellt engagemang.  
  • Har en stark relationsbyggande och tillitsskapande förmåga. Det är viktigt att du kan möta människor utifrån där de befinner sig och att du motiveras av det mänskliga mötet. 
  • Är nyfiken, trygg, och prestigelös. 
  • Har en positiv och framåtsyftande grundinställning. 
  • Är pålitlig. 

Meriterande

  • Erfarenhet av att möta människor som befinner sig i en utsatt situation/bär på svåra livserfarenheter. 
  • Har erfarenhet av att bedriva utvecklingsarbete som utgår från en målgrupps behov och situation. 

Mer information och ansökan

Tjänsten är en visstidsanställning med tillträde 2024-08-19 och löper fram till 2025-06-30 med placering i Stockholm. Anställningen inleds med en sex månaders provanställning.  

Skicka ansökan bestående av personligt brev och CV till rebecca.nordell@kompissverige.se.

Sista dag för ansökan är 2024-05-31 men intervjuer genomförs löpande så skicka gärna din ansökan så snart du kan. 

Du är även varmt välkommen att kontakta projektledare Rebecca Nordell genom att maila eller ringa 076 – 034 19 44 om du har frågor om tjänsten. 

Om Kompis Sverige

På Kompis Sverige skapar vi möten mellan människor som är nya i Sverige och personer som är födda eller har vuxit upp här, och ökar därmed deltagarnas kunskap om och förståelse för varandra. Dessa möten sker genom kompismatchningar, aktiviteter och andra gemenskapsbyggande projekt där människor får en chans att träffa personer som de annars antagligen aldrig hade mött. Genom att föra samman människor med olika bakgrunder skapas relationer som överbryggar kulturella och språkliga klyftor, ökar tilliten och minskar fördomar. Ett mer inkluderande samhälle – bättre för alla.

Redo att bli kompis?

Anmäl dig här