Utveckling av metoder för social integration av kvotflyktingar

Kompis Sverige bedriver under perioden 2023-2025 ett utvecklingsprojekt som finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) med målsättningen att ta fram särskilt målgruppsanpassade och skalbara lösningar för vidarebosatta kvotflyktingars sociala integration.  

Projektet utvecklar och testar metoder som leder till att kvotflyktingar så tidigt som möjligt i sin etablering börjar skapa sociala kontaktnät bestående av etablerade svenskar, tar del av lokalt föreningsliv och får möjlighet att öva på det svenska språket genom funktionell språkträning. Projektet är ett svar på ett tydligt behov som Kompis Sverige under sitt tioåriga arbete med social integration har identifierat; att kvotflyktingar som vidarebosatts till svenska kommuner ofta behöver särskilt anpassade insatser som matchar deras unika situation.  

Projektet ska därför lägga grunden för ett nationellt kompisprogram särskilt anpassat för målgruppen, med tillhörande anpassade aktiviteter i närområdet och enkla digitala aktiviteter. Projektet är strategiskt viktigt utifrån sin potential att bidra till att förbättra det svenska mottagandet ur ett integrationsperspektiv. 

Arbetet leds och bedrivs av Kompis Sverige men genomförs i nära samarbete med olika relevanta aktörer inom mottagande- och etableringssystemet. Inom projektet samarbetar Kompis Sverige med utvalda kommuner i Stockholmsområdet och under senare delen av 2024 kommer det att kopplas på ytterligare kommuner utanför länet. 

Projektets status och genomförande

Mellan februari till augusti 2023 genomfördes ett större förarbete där 18 personer som hade valts ut som kvotflyktingar och vidarebosatts till kommuner i Stockholmsområdet intervjuades i syfte att få kunskap om deras upplevelse av att vidarebosättas till Sverige och den första tiden här. Även personal i projektets samarbetskommuner intervjuades med fokus på hur de arbetar med mottagande och integration i kommunerna, samt vilka integrationsinsatser de anser saknas/kan förbättras. Det har också förts samtal med andra nyckelaktörer inom mottagande och etablering såsom Migrationsverket, UNHCR och IOM kring uttagning av kvotflyktingar samt vidarebosättnings- och etableringsresan. 

Med utgångspunkt i informationen som samlades in började vi, med start i september 2023, att testa integrationslösningar för målgruppen. Dessa består av tre tematiska ben: anpassade sociala aktiviteter, kompismatchningar + Community Support-grupper samt  mötesplatser/kompishubbar. Läs mer om de tre benen nedan.

Projektet tillämpar ett iterativt arbetssätt, varför insatserna nu utvärderas löpande under projektets gång och kontinuerligt ändras utifrån insikter i det pågående arbetet. 

Sociala aktiviteter

Syftet med projektets sociala aktiviteter är att bidra med direkt och indirekt samhällsinformation samt erbjuda rolig funktionell språkträning.

Tillsammans går vi på olika museer, stadsvandringar, besöker naturen, går på musikevenemang, lagar mat ihop och provar på sporter eller besöker sportevenemang. Kompis Sverige är alltid med på aktiviteterna, stöttar och uppmuntrar till deltagande samt möter upp och hjälper målgruppen att hitta rätt. Vi kombinerar lokala aktiviteter i närområdet med aktiviteter inom länet med målet att tidigt uppmuntra till delaktighet och rörlighet utanför sin hemkommun.

Med på aktiviteterna har vi även volontärer bestående av etablerade svenskar för att främja samtal, språkträning och integration.

Kompismatchningar & Community Support

I projektet arbetar vi med kompismatchningar utifrån etablerad metodik i Kompis Sveriges kompisprogram. Vi testar också att ge djuplodande stöd åt deltagarna och gör en mer noggrann uppföljning kring deltagarnas upplevelse av matchningen.

Med inspiration från Kanada och flertalet andra länder i Europa som arbetar med Community Support testar vi nu vår variant – anpassad till det svenska kontexten och mottagningssystemet. Projektets Community Support-program skiljer sig från Kompisprogrammet och ordinarie kompismatchningar genom att vi i så kallade Community Support-grupper arbetar med en grupp människor, där gruppen består av en eller två nyanlända personer eller familjer,  samt tre till fyra etablerade svenskar som är volontärer. Totalt är gruppens storlek mellan 4-10 personer.

Kompishubben

Tredje benet i projektet är våra Kompishubbar.

Vi testar att på olika fysiska platser i våra samarbetskommuner bedriva öppna mötesplatser där vi tillsammans pratar om olika samhällsrelaterade ämnen samt tränar på vardagssvenska. Hubbarna har snabbt kommit att utgöra en viktig plats för oss att etablera och bygga närmre relation till våra deltagare på. För deltagarna blir det en trevlig plats med låga trösklar att träffas och ha en trevlig stund ihop på.

Just nu söker vi etablerade svenskar till vår kompishubb i Granängsringen, Tyresö, samt till vår kompishubb på biblioteket i Solna centrum. Se anmälan nedan.

Vill du engagera dig i projektet? Vi använder oss av Volontärbyrån som portal. Just nu finns dessa lediga volontäruppdrag att söka:

Vill du veta mer om projektet eller om hur du kan engagera dig kan du antingen kolla in våra uppdrag nedan eller hör av dig till Rebecca Nordell på rebecca.nordell@kompissverige.se

Redo att bli kompis?

Anmäl dig här