Utveckling av metoder för social integration av kvotflyktingar

Det finns i dagsläget en bred politisk enighet om att Sverige ska ha ett mer restriktivt mottagande än vad som varit fallet under 2010-talet. Det svenska mottagandet av flyktingar sker till allt större andel genom att ta emot kvotflyktingar och så ser det ut att förbli under överskådlig framtid.

Kompis Sverige bedriver under perioden 2023-2025 ett utvecklingsprojekt som finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) med målsättningen att bidra till att utveckla målgruppsanpassade och skalbara lösningar för vidarebosatta kvotflyktingars sociala integration. Insatserna som utvecklas ska komplettera det offentligas insatser och erbjudas tidigt i etableringen.

Projektet är strategiskt viktigt utifrån sin potential att bidra till att förbättra det svenska mottagandet ur ett integrationsperspektiv.

Arbetet leds och bedrivs av Kompis Sverige men kommer genomföras i nära samarbete med olika relevanta aktörer inom mottagande- och etableringssystemet.

Med start september 2023 börjar vi testa och löpande utvärdera insatser för målgruppen, till en början i nära samarbete med utvalda kommuner i Stockholmsområdet. Senare under projektet kopplar vi på ytterligare kommuner utanför Stockholms län.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta projektledare Rebecca Nordell

Följande kommuner är med i projektet: Värmdö Kommun, Haninge kommun, Tyresö kommun, Sollentuna kommun, Stockholms stad och Solna stad.

Redo att bli kompis?

Anmäl dig här