Kompis Sverige är medlemmar av Giva Sverige och följer därmed deras kvalitetskod för styrning och rapportering. Det innebär bland annat att vi löpande uppdaterar ett antal styrdokument och instruktioner som gäller vår verksamhet.

Dessa dokument samt information om styrelsen och annan relevant information samlar vi på denna sida.

Styrdokument och policys

Stadgar Kompis Sverige

Årsredovisning 2022

Årsmötesprotokoll 2023

Uppförandekod

Finansierings- och insamlingspolicy

Styrande dokument för placering av kapital

Policy för att motverka oegentligheter

Styrelse 2022/2023

Veronique Lönnerblad (Ordförande)

Bosatt i Täby. Ledamot i några organisationsstyrelser samt ordförande även i Trygga Barnen. Tidigare rektor för Franska Skolan och Generalsekreterare för UNICEF Sverige. Har utbildning från både Frankrike och Sverige- senaste utbildning är en MBA från Stockholms Universitet. Internationell bakgrund från Italien, Frankrike och Sverige. Livslång nyfikenhet  i världen och människans villkor.

Sebastian Stjern

Bosatt i Bromma. Arbetar som Affärsområdeschef på Westander. Grundare av The Fair Tailor i Sverige och Nepal. Tidigare affärscoach på CSES (Center för socialt entreprenörskap), styrelseledamot för SE Forum och Kodcentrum.Utbildad Civilingenjör. Bor med fru och två barn. Brinner för att göra världen lite bättre varje dag. 

Natassia Fry

Bosatt i Stockholm. Arbetarheltid med Kompis Sverige och är ansvarig för finansiering och partnerskap. Grundare av Kompis Sverige. Masterexamen i internationella relationer från Stockholms universitet. Tycker om att träffa olika typer av människor och människor och utbyta tankar och erfarenheter, vara i stallet, och vandra i den svenska fjällen. 

Pegah Afsharian

Bosatt i Stockholm. Arbetar som operativt ansvarig på Kompis Sverige. Grundare av Kompis Sverige. Styrelseledamot på UNICEF Sverige. Kandidatprogrammet i Mänskliga Rättigheter, Lunds Universitet. På min fritid spenderar jag gärna tid på: resor, vänner och familj, naturen, och inredning.

Petra Kauraisa 

Henrik Szabo

Bosatt i Stockholm. Jobbar som Generalsekreterare på Stiftelsen Läxhjälpen. Har tidigare haft olika chefsroller i både privat och ideell sektor. Har studerat bland annat Mänskliga rättigheter, förvaltningsrätt och freds- och konfliktlösning. Kandidatexamen i statsvetenskap. Med invandrade föräldrar, som kom till Sverige under en annan tid, är det för mig påtagligt hur attityder förändrats och hur samhällets omhändertagande över tid har nedmonterats.  

Valberedning 2022/2023

Jenny Lidgren, ordförande i valberedningen jenny.lidgren@gmail.com
Eriana Spahiu, valberedning

Upplysningar om ersättning till styrelse och valberedning

Styrelsen arbetar ideellt och har ingen ersättning för sitt uppdrag.
Valberedningen arbetar ideellt och har ingen ersättning för sitt uppdrag.

Upplysningar om ersättning till verksamhetschef

Verksamhetschefens lön uppgår till 55 500 kr per månad (avser 2023 års löneläge).
Det är Kompis Sveriges styrelse som beslutar om lönen som revideras årligen.
Tjänstepension utgår från 65 år inom ramen för ITP-planen.
 

Redo att bli kompis?

Anmäl dig här