fbpx

Om oss

Varje år får cirka 100 000 människor Sverige som nytt hemland. Det är svårt för etablerade och nya svenskar att lära känna varandra på ett jämlikt och naturligt sätt. Bristen på möten leder till segregation och exkludering, med höga kostnader för individer och samhälle. Kompis Sverige verkar för att bygga vänskap och förebygga utanförskap.

Hur fungerar Kompis Sverige?

Med djupintervjuer som verktyg matchar Kompis Sverige ihop etablerade och nya svenskar. De nyanlända vill många gånger ha en svensk vän för att snabbare lära sig svenska och förstå det svenska samhället. Etablerade vill ofta få möjligheten att umgås med en person från en annan bakgrund och kultur. Matchningsmetoden utgår från intressen, livssituation och personlighet och är en viktig del för att kompisrelationerna ska fungera väl redan från början. Kravet är att kompisparen ska umgås i minst sex månader, men förhoppningen är att skapa varaktiga vänskapsrelationer.

Vad vill vi uppnå?

Vår vision är ett samhälle där alla deltar på lika villor och känner tillit till varandra. Vi vill öppna upp Sverige genom att skapa möten mellan människor. Kompisrelationerna ger ett ömsesidigt utbyte som vidgar perspektiv, minskar språkbarriärer och bryter fördomar.  Genom att skapa vänskapsrelationer på individnivå ges nödvändiga förutsättningar för ett väl fungerande och mångkulturellt samhälle – ett Sverige där gränserna mellan etablerade och nya svenskar suddas ut.

Vår vision är ett samhälle där alla deltar på lika villor och känner tillit till varandra. Vi vill öppna upp Sverige genom att skapa möten mellan människor.

Grundarna – vår historia

_G7A9810 as Smart Object-1 (1)
Kompis Sveriges grundare, Natassia Fry och Pegah Afsharian – Vår story

Hur många härinne har en kompis som ni kan prata svenska med efter skolan.

Detta frågar vi i en SFI-klass på 30 elever. Ingen räcker upp handen, inte ens de vi genom läraren fått veta bott i Sverige i nästan tio år. Samtidigt fylls vår mailkorg från etablerade svenskar med samma klara meddelande, vi känner inga nya svenskar. Alla jag umgås med har samma bakgrund och idéer. Här har vi kanske en del av svaret på frågan: varför blåser främlingsfientliga vindar in över Sverige?

Som en del av en global värld förändras Sverige. Vi bor i ett land som består av nya och etablerade svenskar, med ursprung i olika länder, kulturer, och med olika intressen. För att vårt samhälle ska kunna utvecklas och nå full potential måste vi känna trygghet och tillhörighet till varandra – det är vi som tillsammans är Sverige.

För att vårt samhälle ska kunna utvecklas och nå full potential måste vi känna trygghet och tillhörighet till varandra

Vi startade Kompis Sverige ideellt våren 2013 för att vi tror på möten mellan människor. Okunskap om det som är främmande skapar många problem för såväl samhälle som individ, medan möten mellan individer gör människor mer tillåtande och inkluderande. Det är otroligt givande att se personer, med helt olika bakgrunder, kulturer och religioner mötas. Det blir så tydligt att med mer kunskap om varandra försvinner rädslor och fördomar för att istället ersättas med en insikt om att vi faktiskt är ganska lika ändå. ”Vi och dem” blir tillslut ofta bara ett ”vi”.

Att jobba på individnivå med att matcha ihop etablerade och nya svenskar ger inte bara nytta här och nu, starka vänskapsband och långvariga kompisrelationer förändrar på sikt även samhällsstrukturer. Vi har en långsiktig vision om att sudda ut gränserna mellan nya och etablerade svenskar, och en dröm om att vi ska öppna upp Sverige med möten mellan människor som metod.

Team

Kansli (i alfabetisk ordning):

Amanda Holm Strandqvist
Projektledare Skåne (föräldraledig)
amanda.holm@kompissverige.se
073 249 37 02

Utbildning och erfarenheter
Politiska kandidatprogrammet med inriktning på statsvetenskap på Lunds Universitet.
Master inom IMER från Malmö Högskola. Kurser inom förvaltningsrätt.
Verksamhetsledare för Röda Korset Ungdomsförbunds läxhjälp under flera år.
Startade upp Kompis Sverige i Lund som volontär. Arbetat inom skola, vård och service.

 

Elina Blomberg
Projektledare Stockholm
elina.blomberg@kompissverige.se
070 770 10 75

Utbildning och erfarenheter
Kandidatexamen i samhällsplanering med inriktning mot sociologi på Stockholms Universitet. Arabiskastudier i Jordanien och spanska i Spanien och Peru. Mänskliga Rättigheter-utbildning på Röda Korsets Folkhögskola samt studerat Mellanöstern-och Nordafrikakunskap. Har tidigare arbetat som projektassistent på ett integrationsprojekt. Har även varit frivillig inom Röda Korset under flera år.

 

Elsa Carlberg
Projektledare Kompis Ungdom
elsa.carlberg@kompissverige.se
073-249 37 04

Utbildning och erfarenheter
Politicies kandidatprogrammet, praktikant hos Kompis Sverige, arbetat som volontär i Kapstaden Sydafrika, och studentambassadör för Venture cup.

Ida Leden
Praktikant Stockholm 
ida.leden@kompissverige.se
073-249 37 05

Utbildning och erfarenheter
Läser kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm, examen juni 2019. Var på utbytestermin i Myanmar ht-17. Är ledare för Kvinna till Kvinnas projekt Gemaket som riktar sig till nyanlända tjejer och är skribent för Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF). Arbetade tidigare med bemanning och rekrytering inom skola och förskola och höll i många år på med teater och skådespeleri.

Johan Bäckström
Verksamhetschef Kompis Sverige 
johan.backstrom@kompissverige.se
073-249 37 06

Utbildning och erfarenheter
Civilekonom som arbetat 10 år inom bank- och finansbranschen bland annat som chef samt med strategisk planering och samordning. Har även jobbat med kommunikation inom public affairs samt som pressekreterare.

Linnea Håkansson
Projektledare Skåne
linnea.hakansson@kompissverige.se
073 249 37 03

Utbildning och erfarenheter: 
Kandidatexamen i Personal- och Arbetslivsfrågor på Lunds Universitet.
Arbetat som bemanningsledare, fritidspedagog och inom event och service.
Verksamhetsledare för läxhjälpsgrupper inom Röda Korsets Ungdomsförbund.
Startade upp Kompis Sverige i Lund som volontär.

 

 

Moa Kiander
Projektledare Stockholm
moa.kiander@kompissverige.se
073 249 37 01

Utbildning och erfarenheter
Har läst statsvetenskap och utredningssociologi vid Stockholms universitet och har en kandidatexamen i statsvetenskap. Skrev examensarbete om skolsegregationen i Stockholm. Var praktikant på Kompis Sverige under hösten 2016 och har under studietiden varit bemanningskonsult på Academic work där jag jobbat med allt mellan himmel och jord.

Natassia Fry
Grundare
natassia.fry@kompissverige.se
072 208 22 88

Utbildning och erfarenheter
Masterexamen i Internationella Relationer från Stockholms Universitet. Utbytestermin i nationalekonomi vid The Chinese University of Hong Kong samt studier i kinesiska. Ideellt engagemang inom integration, MR och socialt ansvarstagande. Venture/fellowship Ashoka Skandinavien.

 

Pegah Afsharian
Grundare
pegah.afsharian@kompissverige.se

Utbildning och erfarenheter
Kandidatprogrammet i Mänskliga Rättigheter på Lunds Universitet. Persiska studier på Uppsala Universitet och International Center for Persian Studies i Tehran. Tidigare jobbat som kvalitetssamordnare på boende för ensamkommande flyktingbarn. Har varit ideellt engagerad inom olika projekt och verksamheter som rör integration, utrikespolitiska frågor och mänskliga rättigheter.

 

Rebecka Söderlindh
Projektledare #skolmöten 
rebecka.soderlindh@kompissverige.se
073-249 37 00

Utbildning och erfarenheter
Politices kandidatprogrammet från Lunds universitet med inriktning mot statsvetenskap. Tidigare engagerad som projektledare inom Rädda Barnen och har tidigare erfarenhet av att arbeta på både Migrationsverket och Skolverket.

Vill du göra något meningsfullt på din fritid? - Bli volontär i Kompis Sverige

Läs mer här

Stöd Kompis Sverige

Skicka ditt bidrag till 123 563 64 10

Kompis Sverige är en ideell icke-vinstdrivande organisation