Vardagsintegration genom sociala aktiviteter

Sverige har ett mycket rikt föreningsliv med en mängd stora och väletablerade organisationer som många gånger kan beskrivas som folkrörelser. Men precis som samhället i övrigt är även det svenska föreningslivet många gånger tydligt segregerat.

Genom projektet vill vi skapa möten mellan nya och etablerade svenskar kring lättsamma sociala aktiviteter i vardagen på olika orter runt om i Sverige. Aktiviteterna fungerar som ett socialt vardagsrum där kompisar kan umgås och skapa gemensamma upplevelser och erfarenheter.

Genom att samverka med organisationer med stor geografisk räckvidd och som många gånger kämpar med att nå målgruppen nya svenskar ser vi att vi kan stärka såväl vår egen som andras verksamheter.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta projektledare Elina Blomberg

Redo att bli kompis?

Anmäl dig här