Digital inkludering och Kompisprogrammet för anställda

Tillsammans med Capgemini vill vi på Kompis Sverige bidra till att minska de digitala barriärerna och bryta det digitala utanförskapet bland utrikesfödda. 

Undersökningar visar att utrikesfödda använder digitala tjänster i lägre omfattning än personer födda i Sverige. Orsakerna till detta är ofta flera. Det vi kan se är att språkliga barriärer och tekniska barriärer leder till digitala barriärer.

Inom ramen för samarbetet med Capgemini genomför vi tillsammans ett antal workshops inom digital inkludering där vi bland annat pratar om digitala tjänster och digital säkerhet. Dessutom ger Capgemini sina anställda möjligheten att matchas med en ny kompis, vilket visat sig mycket uppskattat.

Mer information om workshops och datum för dessa kommer längre fram. 

Har du frågor eller vill du veta mer om samarbetet? Hör av dig till projektledare Rebecka Söderlindh Akervall: rebecka.soderlindh@kompissverige.se

Ett samarbete mellan Kompis Sverige och Capgemini.

Redo att bli kompis?

Anmäl dig här