Navid om att vara volontär

Att engagera sig ger frihet

Kompis Sverige har många drivna volontärer som ställer upp med både sin tid och sitt engagemang för att se till att de sociala aktiviteterna blir minnesvärda upplevelser för alla deltagare. Volontären Navid Kamyab har engagerat sig ideellt i Kompis Sverige ända sedan starten 2013. En riktig eldsjäl som här ger oss tips på hur man kan gå tillväga om man själv vill engagera sig.

Navids resa med Kompis Sverige började redan 2012 när han började volontärarbeta för ett projekt som kompismatchade nya och etablerade svenskar med syftet att förenkla vägen in på arbetsmarknaden. Det här projektet var även där Kompis Sveriges grundare Natassia Fry och Pegah Afsharian träffades och inspirerades till att starta sin egna organisation. När de år 2013 grundade Kompis Sverige följde Navid med och är än idag volontär hos oss. Som volontär för Kompis Sverige är Navid med på de sociala aktiviteter som anordnas. Han ser till att gruppen samlas och lär känna varandra, att alla hittar till sina platser och känner sig som hemma.

Drivkraften

Utöver Kompis Sverige så har Navid engagerat sig ideellt i drygt ett tiotal andra organisationer. Det som driver honom är att få träffa olika typer av människor med andra bakgrunder än han själv. Genom det får man även tillgång till flera olika perspektiv i samhället, någonting som Navid menar är en viktig del av att vara en samhällsmedborgare. Det är av den här anledningen som han har valt att volontärarbeta för varierande typer av organisationer som arbetar med olika frågor.

Jag vill se olika perspektiv. Olika klasskillnader och olika personer i samhället.

Navid, volontär

Ansvar, personlig utveckling och hur volontärskapet inte bara är en sak

Navid är noga med att betona att det med volontärskapet även följer ansvar, ett ansvar som han personligen har stor respekt för. Att vara volontär har alltid, och kommer alltid att vara, en utmaning för honom. Han menar att det är ett direktresultat av ansvarskänslorna som man känner inför uppgiften. Att komma i tid, räkna och samla alla, se till att alla hittar och känner sig bekväma. Det innebär en positiv utmaning som även medför en stor personlig utveckling.

Han berättar att volontärskapet har varit ett sätt för honom själv att bli en del av samhället och motverka sitt egna utanförskap. Utöver det så förklarar han att det ideella engagemanget inte bara är en sak utan många olika – du hjälper inte bara andra utan du växer även själv på många fler plan än ett.

Navid har även genom att vara volontär för Kompis Sverige upptäckt en egen ny hobby – improvisationsteatern. Efter att han vid ett tillfälle ansvarade för en grupp som gick, och därmed fick prova på det själv, så anmälde han sig och började ta kurser på fritiden. Även det beskriver han som utmanande men oerhört kul.

Att engagera sig som volontär ger frihet. Hitta en nivå som passar dig.

Navid, volontär

Tips till dig som vill göra skillnad

Efter många år av volontärarbete berättar Navid att hans bästa tips till den som vill engagera sig själv är ”att bara köra”. Han förklarar att organisationer i Sverige tar emot alla med öppna armar. Om man vill hjälpa till så finns det alltid en möjlighet, och någonting för alla.

Det är lätt att hjälpa till i Sverige, vilket jag har märkt under de här tio åren. Det finns något för alla. Det är bara att köra.

Navid, volontär

Navid tipsar även om att lägga engagemanget på den nivå som passar en själv. En viktig nyckel för honom har varit att aldrig göra mer än vad han själv känner att han är kapabel till utan att hitta en mängd som är lagom för just honom i stunden. På så sätt förlorar man inte heller glädjen i arbetet. Han förklarar att man kan engagera sig i allt från en timme i veckan till varje dag, de flesta organisationerna är tacksamma för all hjälp de kan få. Fråga den organisation du vill volontärarbeta för om vilka förväntningar de har på sina volontärer och tiden de behöver kunna lägga ner.

Vi på Kompis Sverige byggs gemensamt upp utav alla som engagerar sig i vår organisation. Våra volontärer, kompisar, samarbetspartners och alla andra som också brinner för integrationsfrågan och skapar möten tillsammans med oss.

Vill du bli volontär? Kontakta Elina: elina.blomberg@kompissverige.se

Redo att bli kompis?

Anmäl dig här