Volontär Community Sponsorship  

Bli volontär i en Community sponsorship-grupp och välkomna en kvotflykting eller kvotflyktingfamilj till sin nya stad

Community sponsorship är en metod för att jobba med integration där individer som önskar välkomna vidarebosatta flyktingar till sitt lokalsamhälle gör det i grupp tillsammans med andra under en begränsad tidsperiod och ofta med stöd av en civilsamhällesorganisation. Community sponsorship härstammar från Kanada när man 1979 organiserade sig som svar på de flyktingar som då kom från Kambodja, Laos och Vietnam. 

Kompis Sverige är en politiskt och religiöst oberoende ideell organisation som sedan 2010 skapar möten mellan nya och etablerade svenskar med en vision om ett samhälle där alla deltar på lika villkor och känner tillit till varandra. 

Mellan 2023-2025 bedriver Kompis ett utvecklingsarbete finansierat av Asyl-, Migrations-, och integrationsfonden med målsättningen att utveckla målgruppsanpassade skalbara insatser som leder till social integration i ett tidigt skede för målgruppen Kvotflyktingar som vidarebosätts till svenska kommuner. 

Uppdragsbeskrivning

Varje community sponsorship grupp (CSG) ansvarar tillsammans för att välkomna och guida en person eller familj som kommit till Sverige nyligen genom UNHCRs Kvotflyktingprogram. 

En CSG kommer bestå av en person/familj som själva kommit som kvotflyktingar men bott här i ca. 2 år och förstår utmaningarna man som nyanländ möter samt tre till fyra etablerade svenskar som har god kännedom om det lokala samhället och som talar flytande svenska. 

Exempel på aktiviteter en CSG kommer genomföra är: att visa närområdet, språkträning, vägleda till lokala föreningar och följa med på aktiviteter som Kompis Sverige anordnar, hjälp i frågor som rör att bo i Sverige (bostad, grannar, kulturkrockar m.m.). 

Kompis Sverige startar under vårterminen 2024 upp fler CSGer, och möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverkande sinsemellan grupperna kommer finnas. 

Uppdragets omfattning:

Tidsperiod: 6 månader från att din CSG tilldelats en nyanländ. Exakt tidsåtgång kan variera beroende på din CSGs sammansättning och den nyanländes behov. 

Det här kan du förvänta dig som volontär:

 • Ett roligt och meningsfullt uppdrag som kommer göra direkt skillnad för en person eller familj.  
 • Utbildning i hur systemet för vidarebosättning ser ut samt hur kommuner jobbar med flyktingmottagande. 
 • Du kommer få samarbeta i ett mindre team och därigenom ges möjlighet till ett nytt socialt nätverk som lär känna varandra genom att i en gemensam uppgift samarbeta för att stötta och lotsa en nyanländ person eller familj in i det svenska samhället. 
 • Kompis Sverige anordnar efter genomgången introduktionsträff en onboarding till din utsedda CSG-, samt en exitträff vid uppdragets slut efter sex månader. Däremellan får du löpande stöd i uppdraget från Kompis Sverige. 

För att passa som volontär i en CSG-grupp:

 • Är du över 18 år. 
 • Du är trygg, grundad, förstår vikten av gränser: du är grundad i dig själv, kan bemöta människor i utsatta situationer med värme och nyfikenhet, samtidigt som du förstår betydelsen av att i volontärsuppdraget sätta gränser för vad du kan och ska göra. 
 • Genuint intresserad och nyfiken på andra människor. 
 • Bra på att samarbeta med andra samt lyhörd. 
 • Du har en välutvecklad empatisk förmåga samt en mycket god samarbetsförmåga. 
 • Du är pålitlig. 
 • Har integritet.

Om urval och onboarding:

Kompis Sverige kommer under 2024 välja ut ett antal volontärkandidater som kallas till löpande informationsmöten i Stockholm.

I urvalet prioriterar vi gruppens sammansättning och eftersträvar en mix av åldrar, kompetenser, och erfarenheter.  

Efter informationstillfället får alla volontärer ingå ett volontärsavtal med Kompis Sverige och därefter påbörja sitt uppdrag.  

Alla volontärer kommer ombedjas beställa ett utdrag ut belastningsregistret och få detta skickat direkt till Kompis Sverige. 

Ansökan

Skicka din ansökan i form av ett personligt brev ca en A4-sida långt som innehåller: relevant information om dig, hur ditt liv ser ut just nu, din ålder, eventuella ytterligare språkkunskaper utöver svenskar, och varför du söker uppdraget.

Till ansökan önskar vi få bifogat dina kontaktuppgifter i form av postadress, email och telefonnummer samt kontaktuppgifter till en till två referenser som känner dig väl och som kan intyga din personliga lämplighet för uppdraget.

Skicka ansökan till rebecca.nordell@kompissverige.se

Kompis Sverige bedriver under perioden 2023-2025 ett utvecklingsprojekt som finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) med målsättningen att bidra till att utveckla målgruppsanpassade och skalbara lösningar för vidarebosatta kvotflyktingars sociala integration. Insatserna som utvecklas ska komplettera det offentligas insatser och erbjudas tidigt i etableringen.

Redo att bli kompis?

Anmäl dig här