Inkludering sker bäst i vardagen. Ibland kan människor dock behöva lite hjälp och stöttning för att mötas och inkludera varandra. Kompis Sverige anordnar workshops i gymnasieskolor och på arbetsplatser i syfte att öka inkluderingen. Fokus är att ge deltagarna möjlighet att interagera och utöka sin förståelse för varandra.

WORKSHOP
I SKOLOR

Våra workshops i gymnasieskolor handlar om att skapa möten mellan elever med olika bakgrund för att öka förståelsen och skapa en bättre och mer inkluderande skolmiljö. Genom en serie på tre workshops under en termin bygger vi stegvis upp elevernas relation till varandra. Vi utgår från tre teman; utbyte, förståelse och tillit.

Vill ni att vi kommer till er skola eller är du intresserad av att veta mer? Kontakta Elsa Carlberg

Se SVT Skånes inslag från en av våra workshops på Filbornaskolan i Helsingborg

Jag har blivit utmanad till att prata med nya människor, någonting som jag har tyckt varit jätteläskigt. Vi har skapat nya kontakter och jag har fått en känsla av gemenskap, att vi hör ihop. Att vi är mer lika än vad vi tror.

Elev på Filbornaskolan i Helsingborg

Kompis Sverige hjälpte till att skapa möten och samtal mellan nyanlända och mer etablerade elever. Vi kunde gå i riktning mot en mer inkluderande miljö vilket är värdefullt för skolan och i samhället i stort.

Lärare på Nacka Gymnasium

WORKSHOP
PÅ ARBETSPLATSER

Under 2018/2019 genomför Kompis Sverige pilotprojektet ”Jobbkompis” tillsammans med bland annat fackförbundet Byggnads och Arbetsförmedlingen.

Den svenska byggbranchen är i stort behov av arbetskraft samtidigt som det finns många nya svenskar med erfarenhet av arbete inom branschen från sina tidigare hemländer. I syfte att skapa en mer inkluderande byggbransch för att underlätta nya svenskars inträde på arbetsmarknaden enligt byggbranschens villkor genomför vi en serie av tre workshops med tema utbyte, förståelse och tillit.

Är du intresserad av att veta mer om hur Kompis Sverige arbetar för ökad inkludering i arbetslivet? Kontakta Natassia Fry