Inkludering sker bäst i vardagen. Ibland kan människor dock behöva lite hjälp och stöttning för att mötas och inkludera varandra. Kompis Sverige anordnar workshops i gymnasieskolor och på arbetsplatser i syfte att öka inkluderingen. Fokus är att ge deltagarna möjlighet att interagera och utöka sin förståelse för varandra.

WORKSHOP
I SKOLOR

Våra workshops i gymnasieskolor handlar om att skapa möten mellan elever med olika bakgrund för att öka förståelsen och skapa en bättre och mer inkluderande skolmiljö. Genom en serie workshops under en termin bygger vi stegvis upp elevernas relation till varandra. Vi utgår från tre teman; utbyte, förståelse och tillit.

Vill ni att vi kommer till er skola eller är du intresserad av att veta mer? Kontakta Rebecka Söderlindh

Se SVT Skånes inslag från en av våra workshops på Filbornaskolan i Helsingborg

Jag har blivit utmanad till att prata med nya människor, någonting som jag har tyckt varit jätteläskigt. Vi har skapat nya kontakter och jag har fått en känsla av gemenskap, att vi hör ihop. Att vi är mer lika än vad vi tror.

Elev på Filbornaskolan i Helsingborg

Kompis Sverige hjälpte till att skapa möten och samtal mellan nyanlända och mer etablerade elever. Vi kunde gå i riktning mot en mer inkluderande miljö vilket är värdefullt för skolan och i samhället i stort.

Lärare på Nacka Gymnasium

WORKSHOP
PÅ ARBETSPLATSER

Integrationen är en av vår tids stora samhällsutmaningar. Alla samhällssektorer behöver bidra för att vi ska lyckas. Kompis Sverige anordnar därför workshops där företag och organisationer ges möjlighet att på ett konkret sätt engagera sig och sina medarbetare.

För företag och organisationer är det en möjlighet att visa att ni inte bara i ord utan också i handling vill bidra till ett bättre samhälle för alla. För medarbetarna är det en chans att lära känna personer med en annan bakgrund och samtidigt göra en insats för samhället och för andra människor.

Här kan du läsa mer om hur det går till.

Vill du veta mer om våra workshops eller hur ditt företag eller organisation kan bidra till integrationen?   Kontakta Natassia Fry