VERKTYG FÖR ÖKAD KULTURELL FÖRSTÅELSE

Med stöd av Arvsfonden har Kompis Sverige utvecklat en metod för att öka förståelsen för andra genom samtal och övningar. Metoden bygger på det verktyg vi tillsammans med MethodKit har skapat för att på ett enkelt, roligt och begripligt sätt diskutera, arbeta och förstå kulturer. I allt från subkulturer (som hip-hop) till att förstå regionala, etniska och nationella kulturer. Kitet är ett ramverk för att se kultur från en stor variation av perspektiv. Verktyget är tänkt som ett sätt både lära dig mer om dig själv och andra.
Vi på Kompis Sverige vill inspirera er till att föra fler nyfikna samtal i er vardag som kan öka er och andras kulturella förståelse. Har ni frågor om kitet? Kontakta Rebecka Söderlindh.
Ni kan ladda ner en gratis mini-version av kitet som enkelt kan användas för
diskussioner och samtal.
Ladda hem
Om ni vill köpa hela kitet finns det att beställa på MethodKits webbsida.
KÖP KITET

Utbildningsmaterialet kring verktyget har tagits fram inom
projektet Skolmöten som finansieras av Allmänna Arvsfonden