Kompis Sverige bedriver ett antal olika utvecklingsprojekt som alla syftar till att skapa möten mellan människor. Projekten stödjer på olika sätt vår vision om ett samhälle där alla deltar på lika villkor och känner tillit till varandra. Målsättningen är att projekten ska bli en del av Kompis Sveriges ordinarie verksamhet, förutsatt att vi ser att arbetet ger önskat resultat och har förutsättningar för att kunna bedrivas långsiktigt.

#SKOLMÖTEN

Med start 2019 och tre år framåt kommer Kompis Sverige med stöd av Arvsfonden bedriva projektet #skolmöten. Inom ramen för projektet ska Kompis Sverige utveckla metoder för att skapa möten mellan elever med olika bakgrund i gymnasieskolan. Genom att även involvera lärare och skolor i arbetet ska projektet skapa förutsättningar för långsiktighet genom att fler kan göras delaktiga i att arbete med och sprida metodiken.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta projektledare Rebecka Söderlindh

Inom ramen för projektet har Kompis Sverige tillsammans med MethodKit skapat ett verktyg för att på ett enkelt, roligt och begripligt sätt diskutera, arbeta och förstå kulturer. Du hittar mer information och ett gratis mini-kit här.

MATIGA MÖTEN

Matiga möten tar fasta på matens roll i våra liv: som källa till glädje och nya upptäckter, och utgår från matens speciella förmåga att naturligt få oss människor att omfamna varandras kulturer.

Träffarna ger deltagarna möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskap (med maten i fokus), där de bl.a. kommer få utveckla nya recept, samt laga och äta dessa tillsammans. Målsättningen är att öka deltagarnas förståelse för varandra och känsla av tillhörighet till lokalsamhället.

Projektet genomförs i samarbete med lokala ICA-handlare runt om i Sverige.

Konceptet bygger på att en grupp på 15-20 personer träffas vid två tillfällen. Gruppen består av en blandning av nya och etablerade svenskar som alla bor på samma ort.

Vill du veta mer om ”Matiga möten” eller anmäla ditt intresse för att delta när vi kommer till din stad? Kontakta projektledare Elsa Carlberg

”Matiga möten” genomförs med stöd av
”Mitt kvarter” genomförs med stöd av
Klicka här för aktuell information om aktiviteter och annat som händer inom ”Mitt kvarter”

MITT KVARTER

I områden som präglas av hög mångfald står sociala inlåsningar och föreställningar om varandra i vägen för social integration mellan nya och etablerade svenskar.Genom att erbjuda mötesskapande verksamhet lokalt och tillgängliggöra gemenskap för fler, vill Kompis Sverige skapa socialt integrerade bostadsområden. Den första piloten genomförs i Hallunda/Norsborg i Botkyrka kommun söder om Stockholm i samarbete med den kommunala bostadsbolaget Botkyrkabyggen.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta Natassia Fry