Dataskyddspolicy

Kompis Sverige samlar in dina uppgifter i enlighet med nedan. Personuppgiftsansvarig är Pegah Afsharian, som kan nås på info@kompissverige.se. Kompis Sverige har organisationsnummer 802473-9701.

Kompis Sverige samlar in dina uppgifter genom webbformulär och/eller intervjuer. Syftet med att samla in uppgifterna är följande:
– Matcha dig med en kompis efter dina önskemål, ofta med liknande intressen och bakgrund.
– Kontakta dig för att informera dig om aktiviteter rörande vår verksamhet.
– Föra statistik och utveckla Kompis Sveriges verksamhet.

Kompis Sverige behandlar uppgifter om dig som du själv anger till oss. Vi behöver alla de uppgifter vi efterfrågar för att kunna göra en så bra matchning som möjligt med din framtida kompis. För alla kompisar efterfrågar vi följande information:
– Namn
– Adress
– Födelseår
– Telefonnummer
– Mailadress
– Familjesituation
– Kön
– Språkkunskaper
– Tid och platspreferenser för träff av din kompis
– Yrkes- och utbildningsbakgrund
– Intressen och personlighetsdrag

Kompis Sverige kan komma att dela viss information till våra samarbetspartners, för närvarande endast kommuner. Informationen vi delar är begränsad till namn, adress och telefonnummer samt information om du har fått en kompis. Syftet med delningen är att kommunerna ska kunna kontakta dig för att utvärdera ditt deltagande hos Kompis Sverige. Vi delar inte din information till några andra parter om vi inte i varje enskilt fall har ditt uttryckliga samtycke till detta.

De uppgifter vi har om dig är viktiga för både oss och dig, därför behandlar vi dom med säkerhet! Kompis Sverige vidtar rimliga organisatoriska och säkerhetsmässiga åtgärder för att förhindra otillåten tillgång eller exponering av dina uppgifter.

Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att be om ett registerutdrag. Kontakta då info@kompissverige.se. Ser du då några felaktigheter i de uppgifterna som finns lämnade om dig, så hjälper vi dig att korrigera dessa. Du har även en rätt att få dina uppgifter borttagna från Kompis Sveriges databas, maila även då info@kompissverige.se så hjälper vi dig med detta.

Stöd Kompis Sverige

Skicka ditt bidrag till 123 563 64 10

Kompis Sverige är en ideell icke-vinstdrivande organisation