fbpx

Dataskyddspolicy

Kompis Sverige (organisationsnummer 802473-9701) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Varför samlar vi in dina personuppgifter och på vilket sätt?
Kompis Sverige samlar in dina uppgifter genom webbformulär och/eller intervjuer. Syftet med att samla in uppgifterna är följande:
– Matcha dig med en kompis efter dina önskemål, ofta med liknande intressen och bakgrund.
– Kontakta dig för att informera dig om aktiviteter rörande vår verksamhet.
– Föra statistik och utveckla Kompis Sveriges verksamhet. 

Legal grund för insamlingen av dina personuppgifter
Kompis Sverige samlar in dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra kontraktuella skyldigheter gentemot dig, enligt det avtal du som deltagare har ingått med oss. 

Vissa uppgifter för kommunikations- och marknadsföringssyfte kan vi även komma att behandla enligt ett avvägt legitimt intresse. 

Vilka personuppgifter samlar vi in?
Kompis Sverige behandlar uppgifter om dig som du själv anger till oss. Vi behöver de uppgifter vi efterfrågar för att kunna göra en så bra matchning som möjligt med din framtida kompis. För alla deltagare efterfrågar vi följande information:
– Namn
– Kommun
– Ålder
– Om du är ny i Sverige eller etablerad
– Telefonnummer
– Mailadress
– Familjesituation
– Kön
– Språkkunskaper
– Yrkes- och utbildningsbakgrund
– Intressen och personlighetsdrag 

Om du själv i fritextsvar eller på annat sätt lämnar ytterligare uppgifter om till exempel religion, etnicitet eller sexuell läggning samtycker du till att Kompis Sverige behandlar dessa personuppgifter. Kompis Sverige kommer aldrig att efterfråga denna typ av information från dig. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.  

När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för uppföljning och statistik sparar vi endast utvalda data på aggregerad nivå som inte kan kopplas till dig som individ. De uppgifter som sparas i detta syfte är:
– Kommun
– Ålder
– Om du är ny i Sverige eller etablerad
– Familjesituation
– Kön
– Yrkes- och utbildningsbakgrund
– Intressen  

Vem delar vi dina personuppgifter till?
I vissa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter till andra mottagare som vi samarbetar med i syfte att kunna ge dig som deltagare bästa möjliga tjänst. Om vi delar dina personuppgifter ansvarar mottagaren som utgångspunkt för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt.  

Kompis Sverige kan dela bilder och namn på deltagare i våra egna kanaler. Detta görs alltid efter deltagarnas medgivande. 

De uppgifter vi har om dig är viktiga för både oss och dig, därför behandlar vi dem med sekretess! Kompis Sverige vidtar rimliga organisatoriska och säkerhetsmässiga åtgärder för att förhindra otillåten tillgång eller exponering av dina uppgifter.  

Dina rättigheter  
Du har vissa rättigheter kopplade till dina personuppgifter som vi har sparade hos oss.  

Kontakt
Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).  

Stöd Kompis Sverige

Skicka ditt bidrag till 123 563 64 10

Kompis Sverige är en ideell icke-vinstdrivande organisation