Var vill du gå på en akvitiet?

Kompisaktiviteter

Vill du delta på en aktivitet? Anmäl dig alltid till anmalan@kompissverige.se

Kompispar kommer alltid in gratis på dessa museum i Stockholm
Du kan gå tillsammans med din kompis från Kompis Sverige till ett antal museer som vi har samarbeten med, helt gratis. Det räcker då att du och din kompis säger Kompis Sverige och era förnamn i receptionen på respektive museum. På de här platserna har kompispar gratis inträde:

Abba the museum       kungliga myntkabinettet                museum04

Stöd Kompis Sverige

Skicka ditt bidrag till 123 563 64 10

Kompis Sverige är en ideell icke-vinstdrivande organisation